น้ำตกโตนงาช้าง

403 VIEW
อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ห่างจากตัวอำเภอหาดใหญ่ไปประมาณ 26 กิโลเมตร น้ำตกโตนงาช้างมาจากบริเวณน้ำตกชั้น 3 ลักษณะการไหลของน้ำตกแยกออกเป็น 2 สาย ดูเหมือนงาช้าง จึงได้ชื่อว่าน้ำตกโตนงาช้าง

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง