น้ำตกคลองหิน

997 VIEW
ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ เป็นน้ำตกที่ยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีเพียงถนนดินขรุขระเพียงเท่านั้น สภาพความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง ระหว่างทางจะพบกับสวนผลไม้นานาชนิดของชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณทางเข้าไปน้ำตก ผลไม้เหล่านี้จะสุกในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลไม้สดๆจากต้นกับเกษตรกรได้โดยตรง

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง