เกาะยอ

396 VIEW
เกาะยอตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา มีแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในทะเลสาบสงขลาทั้งตามธรรมชาติและที่เพาะเลี้ยง เกาะยอมีจุดชมวิวหลายแห่ง เช่น บนวัดเขากุฎ ซึ่งตั้งอยู่บนเขา สามารถมองทัศนียภาพมุมกว้างของทะเลสาบสงขลา มีแหล่งขายสินค้าของฝากท้องถิ่น เช่น ผ้าทอเกาะยอ เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง