บ้านสวนองุ่นธัญฑิตา

550 VIEW
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ เป็นสวนองุ่นที่ปลูกในมุ้ง เจ้าของสวนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยคิดค่าเข้าชมคนละ 20 บาท และยังมีน้ำองุ่นสกัดเย็น ผลิตภัณฑ์จากองุ่นจำหน่ายเป็นของฝากอีกด้วย