ตลาดน้ำคลองแห

426 VIEW
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จุดเด่นของตลาดน้ำคลองแห นอกจากเรือพายจำนวนมากที่จอดเทียบท่าขายของอย่างเป็นระเบียบแล้ว ภาชนะที่ใช้ก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบอกไม้ไผ่สำหรับใส่เครื่องดื่ม เครื่องปั้นดินเผา กระทงใบตอง

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง