ตลาดน้ำคลองระโนด

418 VIEW
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลระโนด โดยคลองระโนดในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรและการค้าขายที่สำคัญ

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง