กลุ่มแม่บ้าน บางตาโฉม

401 VIEW
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ตะกร้าเชือกป่าน หมวกจากเส้นพลาสติก กระเป๋าจากของกาแฟ ดอกไม้จันท์ พวงหรีด พริกแกงส้มและพริก แกงเผ็ด

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง