กลุ่มแม่บ้าน บางตาโฉม

4,730 VIEW
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ตะกร้าเชือกป่าน หมวกจากเส้นพลาสติก กระเป๋าจากของกาแฟ ดอกไม้จันท์ พวงหรีด พริกแกงส้มและพริก แกงเผ็ด