กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

4,709 VIEW
จำหน่ายกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์และกล้วยกวน

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง