กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

315 VIEW
จำหน่ายกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์และกล้วยกวน