กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

419 VIEW
จำหน่ายกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์และกล้วยกวน