กลุ่มจักสานตำบลท่างาม

424 VIEW
สินค้าของกลุ่มสตรีท่างามมีให้เลือกหลากหลาย อาทิ ตระกร้า กระเช้า ฝาชี เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง