หอโบราณคดีเพ็ชรอินทราชัย

417 VIEW
ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่าให้เป็นหอโบราณคดีที่จัดแสดง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง