แหล่งเรียนรู้เกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะเกร็ด (สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี)

4,743 VIEW

ชมสวนเมลอน เลือกซื้อผลผลิตเกษตร  แปรรูป ทอดมันหน่อกะลา หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา  ผ้าบาติก ดอกไม้ใยบัว

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง