สวนลุงนิล

4,741 VIEW
เป็นรูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้พื้นที่ทุกตารางนิ้วในสวนลุงนิลถูกใช้ประโยชน์ ในปัจจุบันเป็นสวนที่มีการปลูกพืช 9 ชั้น มีลักษณะคล้ายกับคอนโดสูง

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง