ผ้าบาติกและผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

426 VIEW

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเน้นลวดลายเกี่ยวกับท้องทะเล ธรรมชาติ และเอกลักษณ์ด้านต่างๆของจังหวัด เช่น ดอกพุทธรักษา ดอกไม้ประจำจังหวัดนกอีแอ่น สัตว์เศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร ภาพปะการังและสัตว์ทะเลต่างๆ รวมถึงเรือรบหลวงที่ศาลกรมหลวงชุมพร