วช. ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดนครปฐม

6,446 VIEW
กิจกรรมการนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง