สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง

6,002 VIEW
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ ห้องปฏิบัติธรรมและหอเกียรติยศพระราชวิสุทธิมงคล วัดดอนเมือง พระอารามหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาลำน้ำจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ การส่งเสริมและพัฒนารายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ริมน้ำ รวมทั้งการพัฒนาคลองเปรมประชากร  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง