นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการช่วยพัฒนาคลองเปรมประชากร”

6,055 VIEW
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการช่วยพัฒนาคลองเปรมประชากร” ณ ห้องปฏิบัติธรรมและหอเกียรติยศพระราชวิสุทธิมงคล วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดบทบาทของวัดในการช่วยดูแล รักษา พัฒนาคลอง ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคลองเปรมประชากร ร่วมทั้งค้นหาต้นแบบในการรณรงค์สร้างการรับรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง ของวัดที่จะดำเนินการร่วมกับชุมชน และรูปแบบการขยายผลการดำเนินการไปยังวัดที่ตั้งบริเวณแนวคลองทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง